Sulfátové aerosóly

Častice, ktoré pozostávajú zo zlúčenín síry vytvorených interakciou oxidu siričitého a oxidu sírového s inými zlúčeninami v atmosfére. Sulfátové aerosóly sú vstrekované do atmosféry zo spaľovania fosílnych palív a erupcií sopiek, ako je Mt. Pinatubo. Sulfátové aerosóly môžu znížiť teplotu Zeme tým, že odrážajú slnečné žiarenie (negatívne vyžarovanie). Všeobecné modely cirkulácie, ktoré zahŕňajú účinky sulfátových aerosólov, presnejšie predpovedajú zmeny globálnej teploty.