Skleníkový efekt (Slovník)

Zachytenie a nahromadenie tepla v atmosfére (troposfére) blízko zemského povrchu. Časť tepla prúdiaceho späť do vesmíru zo zemského povrchu je absorbovaná vodnou parou, oxidom uhličitým, ozónom a niekoľkými ďalšími plynmi v atmosfére a potom režiarená späť k povrchu Zeme. Ak sa atmosférické koncentrácie týchto skleníkových plynov zvýšia, priemerná teplota spodnej atmosféry sa bude postupne zvyšovať.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“

 

 

.