Sekvestrácia uhlíka (Slovník)

Suchozemská alebo biologická sekvestrácia uhlíka je proces, pri ktorom stromy a rastliny absorbujú oxid uhličitý, uvoľňujú kyslík a ukladajú uhlík. Geologická sekvestrácia je jedným z krokov v procese zachytávania a sekvestrácie uhlíka (CCS) a zahŕňa vstrekovanie oxidu uhličitého hlboko pod zem, kde zostáva trvalo.

 

 

 

 

 

 

.