Prechodná klimatická reakcia na kumulatívne emisie CO 2 (TCRE) (Slovník)

Prechodná globálna zmena priemernej povrchovej teploty na jednotku kumulatívnych emisií CO2 , zvyčajne 1000 GtC TCRE kombinuje informácie o vzduchom prenášanom podiele kumulatívnych emisií CO 2 (podiel celkového emitovaného CO 2 , ktorý zostáva v atmosfére , ktorý je určený procesmi   uhlíkového cyklu ), ako aj o prechodnej klimatickej reakcii (TCR) .

 

 

 

 

.