Posilnený skleníkový efekt (Slovník)

Koncepcia, že prirodzený skleníkový efekt bol zosilnený zvýšenou atmosférickou koncentráciou skleníkových plynov (ako CO 2 a metánu) emitovaných v dôsledku ľudskej činnosti. Tieto pridané skleníkové plyny spôsobujú otepľovanie Zeme.

 

 

 

 

.