Oxid uhličitý (CO 2 ) (Slovník)

Prirodzene sa vyskytujúci plyn CO 2 je tiež vedľajším produktom spaľovania fosílnych palív (ako je ropa, plyn a uhlie), spaľovania   biomasy , zmien využívania pôdy (LUC) a priemyselných procesov (napr. výroba cementu). Je to hlavný antropogénny skleníkový plyn ( GHG ), ktorý ovplyvňuje radiačnú rovnováhu Zeme. Je to referenčný plyn, voči ktorému sa merajú ostatné skleníkové plyny, a preto má potenciál globálneho otepľovania (GWP).

 

 

 

.