Odstraňovanie oxidu uhličitého (CDR) (Slovník)

Antropogénne činnosti odstraňujúce CO 2  z atmosféry a jeho trvalé ukladanie v geologických, suchozemských alebo oceánskych nádržiach alebo v produktoch.  Zahŕňa existujúce a potenciálne antropogénne zlepšenie biologických alebo geochemických záchytov a priame zachytávanie a ukladanie vzduchu, ale vylučuje prirodzené pohlcovanie CO 2 , ktoré nie je priamo spôsobené ľudskou činnosťou.

 

 

 

 

.