Klimatická neutralita (Slovník)

Koncepcia stavu, v ktorom ľudská činnosť nemá za následok žiadny čistý vplyv na klimatický systém . Dosiahnutie takého stavu by si vyžadovalo vyváženie zvyškových emisií s odstraňovaním emisií (oxidu uhličitého), ako aj zohľadnenie regionálnych alebo miestnych biogeofyzikálnych účinkov ľudskej činnosti, ktoré napríklad ovplyvňujú povrchové   albedo alebo miestnu klímu . Pozri tiež Čisté nulové emisie CO 2 .

 

 

 

 

.