Klimatická citlivosť (Slovník)

V správach Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) sa rovnovážna klimatická citlivosť vzťahuje na rovnovážnu zmenu globálnej priemernej povrchovej teploty po zdvojnásobení atmosférického (ekvivalentného) CO2 .koncentrácie. Všeobecnejšie povedané, rovnovážna klimatická citlivosť sa týka rovnovážnej zmeny povrchovej teploty vzduchu po jednotkovej zmene radiačného pôsobenia (stupne Celzia, na watty na meter štvorcový, (C/Wm-2). Jedna metóda hodnotenia rovnovážnej klimatickej citlivosti vyžaduje veľmi dlhé simulácie s Coupled General Circulation Models (klimatický model). Efektívna klimatická citlivosť je súvisiace meradlo, ktoré obchádza túto požiadavku. Vyhodnocuje sa z výstupu modelu pre vyvíjajúce sa nerovnovážne podmienky. Je to miera sily spätných väzieb pri a konkrétny čas a môže sa líšiť v závislosti od histórie vnucovania a stavu klímy.