Hexafluorid sírový (SF 6 )

Bezfarebný plyn rozpustný v alkohole a éteri, málo rozpustný vo vode. Veľmi silný skleníkový plyn používaný predovšetkým v elektrických prenosových a distribučných systémoch a ako dielektrikum v elektronike. Potenciál globálneho otepľovania SF 6 je 22 800. Tento GWP pochádza zo Štvrtej hodnotiacej správy IPCC (AR4).

 

 

.