Hydrologický cyklus

Proces vyparovania, vertikálneho a horizontálneho transportu pár, kondenzácie, zrážok a prúdenia vody z kontinentov do oceánov. Je to hlavný faktor pri určovaní klímy prostredníctvom jej vplyvu na povrchovú vegetáciu, oblačnosť, sneh a ľad a vlhkosť pôdy. Hydrologický cyklus je zodpovedný za 25 až 30 percent prenosu tepla v stredných zemepisných šírkach z rovníkových do polárnych oblastí.

 

 

 

.