Halogénované uhľovodíky (Slovník)

Zlúčeniny obsahujúce buď chlór, bróm alebo fluór a uhlík. Takéto zlúčeniny môžu pôsobiť ako silné skleníkové plyny v atmosfére.  Halogénované uhľovodíky obsahujúce chlór a bróm sa tiež podieľajú na poškodzovaní ozónovej vrstvy.

 

 

 

 

 

 

.