Hydrochlórofluorokarbóny (HCFC) (Slovník)

Zlúčeniny obsahujúce atómy vodíka, fluóru, chlóru a uhlíka. Hoci látky poškodzujú ozónovú vrstvu, sú menej účinné pri ničení stratosférického ozónu ako chlórfluórované uhľovodíky (CFC). Boli zavedené ako dočasné náhrady freónov a sú tiež skleníkovými plynmi.

 

 

 

 

 

.