Globálna priemerná povrchová teplota (GMST) (Slovník)

Odhadovaný globálny priemer teplôt vzduchu pri povrchu nad pevninou a morským ľadom a povrchových teplôt mora nad oceánskymi oblasťami bez ľadu, pričom zmeny sa zvyčajne vyjadrujú ako odchýlky od hodnoty za špecifikované  referenčné obdobie . Pri odhadovaní zmien GMST sa používa aj teplota vzduchu pri povrchu nad pevninou a oceánmi.

.