General Circulation Model (GCM) (Slovník)

Globálny, trojrozmerný počítačový model klimatického systému, ktorý možno použiť na simuláciu zmeny klímy spôsobenej človekom. GCM sú veľmi zložité a predstavujú účinky takých faktorov, ako sú reflexné a absorpčné vlastnosti atmosférickej vodnej pary, koncentrácie skleníkových plynov, oblačnosť, ročné a denné solárne vykurovanie, teploty oceánov a hranice ľadu. Najnovšie GCM zahŕňajú globálne znázornenia atmosféry, oceánov a zemského povrchu.

 

 

 

.

“ kliknutím na názov článku, budete presmerovaný na celý článok“