Ekvivalent oxidu uhličitého CO2e (Slovník)

Metrická miera používaná na porovnanie emisií z rôznych skleníkových plynov na základe ich potenciálu globálneho otepľovania (GWP).  Ekvivalenty oxidu uhličitého sa bežne vyjadrujú ako „milión metrických ton ekvivalentov oxidu uhličitého (MMTCO 2 Eq). “ Ekvivalent oxidu uhličitého pre plyn sa odvodí vynásobením ton plynu príslušným GWP.

MMTCO 2 Eq = (milión metrických ton plynu) * (GWP plynu)

 

 

 

.