Čierny uhlík (BC) (Slovník)

Prevádzkovo definované druhy a erosólov na základe merania absorpcie svetla a chemickej reaktivity a/alebo tepelnej stability. Niekedy sa označuje ako sadze. BC vzniká väčšinou nedokonalým spaľovaním fosílnych palív,  biopalív  a biomasy , ale vyskytuje sa aj prirodzene. V atmosfére zostáva len niekoľko dní alebo týždňov. Je to najsilnejšie svetlo absorbujúca zložka častíc (PM) a má otepľovací účinok tým, že absorbuje teplo do atmosféry a znižuje albedo, keď sa ukladá na snehu alebo ľade.

 

 

.