Antropocén (Slovník)

„Antropocén“ je navrhovaná nová geologická epocha, ktorá je výsledkom významných ľudských zmien v štruktúre a fungovaní zemského systému vrátane klimatického  systému . Navrhovaná nová epocha, ktorá bola pôvodne navrhnutá vo vedeckej komunite Zemského systému v roku 2000, prechádza procesom formalizácie v rámci geologickej komunity na základe stratigrafických dôkazov , že ľudské aktivity zmenili Zemský systém do tej miery, že tvoria geologické ložiská s výrazným podpisom. od tých z holocénu, a ktorý zostane v geologickom zázname.  Stratigrafický prístup aj prístup zemského systému k definovaniu antropocénu považujú polovicu 20. storočia za najvhodnejší počiatočný dátum, hoci boli navrhnuté aj iné a naďalej sa o nich diskutuje. Koncept antropocénu prevzali rôzne disciplíny a verejnosť, aby poukázali na podstatný vplyv, ktorý mali ľudia na stav, dynamiku a budúcnosť systému Zeme.