Antropen (Slovník)

Antropoen je jedinečná geologická epocha, pretože je to prvé obdobie, v ktorom je hlavnou geologickou silou druh. Naše činnosť zanecháva nezmazateľné stopy na Zemi, ktoré budú prežívať milióny rokov.

Existuje niekoľko rôznych spôsobov, ako klasifikovať antropoen. Niektorí vedci ho považujú za samostatnú geologickú epochu, zatiaľ čo iní ho považujú za súčasť kvartéru, geologickej epochy, ktorá začala pred približne 2,5 miliónmi rokov. Niektorí vedci dokonca navrhli, aby sa antropoen nazýval antropocen, čo znamená „vek človeka“.

Názvy pre antropoen sa stále diskutujú, ale jeden je istý: je to nová éra v dejinách Zeme, v ktorej je človek hlavnou geologickou silou.