Aerosól (Slovník)

Suspenzia pevných alebo kvapalných častíc vo vzduchu s typickou veľkosťou od niekoľkých nanometrov do 10 μm, ktoré sa zdržiavajú v atmosfére aspoň niekoľko hodín. Pojem aerosól, ktorý zahŕňa častice aj suspenzný plyn, sa v tejto správe často používa v množnom čísle a znamená aerosólové častice. Aerosóly môžu byť buď prírodného alebo  antropogénneho  pôvodu. Aerosóly môžu ovplyvňovať klímu niekoľkými spôsobmi: prostredníctvom interakcií, ktoré rozptyľujú a/alebo absorbujú žiarenie, a prostredníctvom interakcií s mikrofyzikou oblakov a inými vlastnosťami oblakov, alebo pri ukladaní na povrchy pokryté snehom alebo ľadom, čím menia ich albedo a prispievajú ku klimatickej   spätnej väzbe. Atmosférické aerosóly, či už prírodné alebo antropogénne, pochádzajú z dvoch rôznych ciest: emisie primárnych častíc (PM) a tvorba sekundárnych PM z plynných prekurzorov . Väčšina aerosólov je prírodného pôvodu. Niektorí vedci používajú skupinové označenia, ktoré odkazujú na chemické zloženie, a to: morská soľ, organický uhlík, čierny uhlík (BC), minerálne druhy (hlavne púštny prach), síran, dusičnan a amónium. Tieto štítky sú však nedokonalé, pretože aerosóly spájajú častice a vytvárajú zložité zmesi.