Adaptácia (Slovník)

Prispôsobenie alebo príprava prírodných alebo ľudských systémov na nové alebo meniace sa prostredie, ktoré zmierňuje škody alebo využíva prospešné príležitosti.

 

 

 

 

 

 

 

.