Adaptívna kapacita. (Slovník)

Schopnosť systému prispôsobiť sa klimatickým zmenám (vrátane klimatickej variability a extrémov), zmierniť potenciálne škody, využiť príležitosti alebo vyrovnať sa s následkami.

 

 

 

 

 

 

.