EÚ prijíma legislatívu na reguláciu poskytovateľov ratingu ESG

Prijatím nariadenia EÚ o transparentnosti a integrite environmentálnych, sociálnych a riadiacich činností (ESG ) sa EÚ stala prvou jurisdikciou na svete, ktorá formálne regulovala rastúci trh s ratingmi ESG. Európska komisia zverejnila svoj pôvodný návrh 13. júna 2023, po ktorom Európsky parlament a Európska rada diskutovali o rozsahu pôsobnosti nariadenia. Konečná verzia ESGR bola vydaná 5. februára 2024 a bola prijatá Európskym parlamentom 24. apríla 2024. ESGR reguluje „poskytovateľov ratingu ESG“, ktorí „pôsobia“ v rámci EÚ. (Sebastian J. Barling, Simon Toms, viac na lexology.com)