Správa Svetového ekonomického fóra o zdravotných dopadoch klimatických zmien a úlohe súkromného sektora

Správa Svetového ekonomického fóra o vplyve klimatických zmien na zdravie poukazuje na to, ako rastúce teploty a meniace sa vzorce počasia zhoršujú zdravotné problémy, a to najmä v prípade zraniteľných skupín obyvateľstva, ako sú deti, starší ľudia a komunity s nízkymi príjmami. Správa vyzýva na kroky zo strany súkromného sektora so zameraním na zásahy v oblastiach, ako je infraštruktúra, prístup k zdravotnej starostlivosti a udržateľnosť životného prostredia. Správa zdôrazňuje vzájomnú prepojenosť zmeny klímy a zdravia a obhajuje prístup založený na spolupráci viacerých zainteresovaných strán pri riešení zdravotných dopadov zmeny klímy.

Správu si môžete pozrieť na webovej stránke Svetového ekonomického fóra .