Z prieskumu EIB vyplýva, že staršie generácie na Slovensku vedia o zmene klímy lepšie ako mladšie generácie

Boj proti klimatickým zmenám si vyžaduje kolektívnu akciu – od vlád, inštitúcií, podnikov a jednotlivcov. Dobré pochopenie klimatickej výzvy je nevyhnutné, aby sa ľudia mohli informovane rozhodovať. Na posúdenie toho, ako verejnosť chápe zmenu klímy na Slovensku, sa šiesty ročník klimatického prieskumu EIB zameriava na znalosti ľudí o zmene klímy v troch kľúčových oblastiach: definície a príčiny, dôsledky a riešenia. Účastníci odpovedali na 12 otázok a boli zoradení na stupnici od 0 do 10, pričom 10 označuje najvyššiu úroveň vedomostí. S viac ako 30 000 respondentmi z 35 krajín vrátane členských štátov EÚ, Spojeného kráľovstva, Spojených štátov, Číny, Japonska, Indie a Kanady poskytuje klimatický prieskum EIB cenné informácie o tom, ako ľudia celkovo chápu zmenu klímy. (Viac na eib.org)