Ekonomické cesty: Nový prístup ku klimatickej politike

Na dosiahnutie medzinárodne dohodnutých teplotných cieľov sú mimoriadne dôležité čoraz prísnejšie klimatické politiky. Tento stĺpec tvrdí, že scenáre založené na teórii, nazývané „ekonomické cesty“, sú silným nástrojom na vyvolanie efektívnych politík. Kalibrácia dynamického ekonomického klimatického modelu na výpočet rôznych ekonomických ciest odhaľuje, že hlboká dekarbonizácia len mierne oneskoruje hospodársky rozvoj, zatiaľ čo rast populácie nie je silne prepojený s klimatickou politikou. Ak bude prijatie prísnejších politík v oblasti klímy pravdepodobnejšie, keďže sa zrýchľuje vyraďovanie fosílnych palív, včasná dekarbonizácia je nielen uskutočniteľná, ale aj atraktívna a realistická. (Lucas Bretschger, viac na cepr.org)