Skrytá uhlíková stopa cestovania na dlhé vzdialenosti

„Sektor dopravy predstavuje 30 % celosvetovej spotreby energie a 37 % celosvetových emisií oxidu uhličitého. Napriek veľkému podielu na národných emisiách je doprava jedným z najťažších odvetví na dekarbonizáciu,“ napísali autori štúdie. „Napríklad v rokoch 1990 až 2019 sa emisie z iných sektorov konečného použitia v Spojenom kráľovstve znížili o 44 %, zatiaľ čo emisie z dopravy sa znížili o menej ako 5 %, čím sa doprava časom stala čoraz väčším podielom emisií. (Rodielon Putol, viac na earth.com)