CBAM – Dovoz zo Švajčiarska do EÚ len s certifikátmi CBAM?

Každý, kto dováža do EÚ tovar s vysokými emisiami, si bude musieť v budúcnosti zakúpiť certifikáty CBAM, aby kompenzoval rozdiel medzi nákladmi na emisie CO₂ v krajine výroby a cenou certifikátov CO₂ v EÚ.

Európsky mechanizmus na úpravu uhlíkových hraníc (CBAM) je jedným zo základných kameňov balíka EÚ „Fit for 55“. To zahŕňa sériu opatrení zameraných na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 aspoň o 55 %.

Zavedením CBAM sa EÚ snaží podporiť opatrnejší prístup k emisiám CO₂ na celom svete, ale aj obmedziť akékoľvek ekonomické nevýhody spôsobené „únikom CO₂“, teda migráciou priemyselných odvetví do krajín s menej prísnymi predpismi o emisiách CO₂.

Konkrétne, každý, kto dováža do EÚ tovar s vysokými emisiami, si bude musieť v budúcnosti zakúpiť certifikáty CBAM, aby kompenzoval rozdiel medzi nákladmi na emisie CO₂ v krajine výroby a cenou certifikátov CO₂ v EÚ.

Existuje jedna dôležitá výnimka: Švajčiarsky tovar (pôvod) je vyňatý z regulácie CBAM a teda aj z certifikátov CBAM!

Právny základ bol stanovený v nariadení (EÚ) 2023/956. Toto bolo objasnené 17. augusta 2023 vykonávacím nariadením (EÚ) 2023/1773 pre prechodnú fázu.2.  (Adrian Peyer, viac na lexology.com)