Na konferencii o zmene klímy v Bonne boli položené ďalšie základy pre článok 6 Parížskej dohody

Bonnská konferencia o zmene klímy zaznamenala obmedzený pokrok pri riešení otvorených otázok súvisiacich s článkom 6 Parížskej dohody, ktorej cieľom je podnietiť medzinárodnú spoluprácu pri zmierňovaní zmeny klímy prostredníctvom trhových mechanizmov s uhlíkovými kreditmi a netrhových mechanizmov. Mnoho problémov zostáva nevyriešených, keď sa blížime k COP29 v novembri 2024.

článku 6 Parížskej dohody

Napriek tomu, že konferencia o zmene klímy v Bonne zorganizovala štyri rokovania a päť sprievodných podujatí o článku 6 Parížskej dohody 1 , nedosiahla konsenzus o vyriešení otvorených otázok o fungovaní medzinárodného trhu s uhlíkovými kreditmi podľa Parížskej dohody. Krajiny sa nedohodli na otázkach týkajúcich sa rozsahu, v akom možno vyhýbanie sa emisiám využiť na vytváranie uhlíkových kreditov, ktoré zložky systémov uhlíkových kreditov podľa článku 6 by sa mali centralizovať a ďalšie dôležité body, ktoré boli zdôraznené v našom predchádzajúcom upozornení. (Seth Kerschner, Ingrid Yorková, William De Catelle, viac na lexology.com)