Biodiverzita a klíma: rovnaký boj

Klimatické zmeny majú vážne dôsledky na biodiverzitu. Klimatické poruchy zvyšujú tlaky vyvíjané ľudskou činnosťou. Zastavenie kolapsu biodiverzity je nevyhnutné pre reakciu na klimatickú krízu a bude nevyhnutné pre prežitie ekosystémov, ale aj ľudstva. Toto nie je prvá kríza, ktorej biodiverzita čelila, no táto je výnimočná z dvoch dôvodov. Po prvé, pretože postupuje mimoriadne rýchlo: je 100 až 1 000-krát rýchlejší ako všetky krízy v minulosti. (Viac na reseauactionclimat.org)