Betón sa vďaka pokrokom v oblasti špičkových technológií rýchlo stáva skvelým zachytávačom uhlíka

Betón tvorí chrbticu najpôsobivejších štruktúr ľudskej civilizácie. Starí Rimania s ním stavali akvadukty. Používame ho na moderné diaľnice. Tento všestranný materiál stavia naše mestá, cesty a mosty. Umožňuje spoločenský pokrok a rozvoj miest. Betón je po vode druhým najviac spotrebovaným materiálom na svete.

Výroba betónu má ale veľkú nevýhodu. Výrazne prispieva k emisiám skleníkových plynov. Cementársky priemysel predstavuje asi 8 % svetových emisií CO2. Táto skutočnosť poukazuje na potrebu inovatívnych riešení. (Eric Ralls, viac na earth.com)