Výzva EEA pre platených vedeckých odborníkov

EEA vyzýva jednotlivých expertov, aby vyjadrili svoj záujem pomôcť pri vykonávaní prípravných prác na podporu aktivít EEA so zameraním okrem iného na oblasti klímy, zdravia a životného prostredia. Odborníci zaradení do zoznamu by mohli byť požiadaní, aby vykonávali rôzne úlohy súvisiace so špecializovanou aktuálnou prácou, napr. navrhovali kapitoly správ, vykonávali analýzu údajov, poskytovali stanoviská k vypracovaniu špecifikácií výberového konania atď.

Viac o tejto príležitosti sa dozviete na webovej stránke EEA .