Deň Dunaja: Svetlo pozornosti na cezhraničnú spoluprácu EÚ v oblasti vodného hospodárstva

S nárastom klimatických zmien a dopytu je voda čoraz vzácnejšia a súťaž o obmedzené vodné zdroje by mohla spôsobiť napätie a konflikty medzi krajinami a komunitami. Ale v rámci Medzinárodnej komisie pre ochranu Dunaja (ICPDR) sa 14 krajín a EÚ zaviazali implementovať Dohovor o ochrane Dunaja z roku 1994, pričom ICPDR sa stal vzorom pre cezhraničné riadenie spoločných povodí na celom svete.

Umožňuje krajinám a EÚ úzko spolupracovať v otázkach vodného hospodárstva a zabezpečiť, aby sa povrchové a podzemné vody v povodí Dunaja spravovali a využívali udržateľne a spravodlivo. (Viac na environment.ec.europa.eu)