Využitie transformačnej odolnosti a nové myslenie v oblasti riadenia v otrasoch a zložitosti

Globálna pandémia, vojna, inflácia a iné otrasy a krízy otestovali Európsku zelenú dohodu a jej ambíciu vybudovať klimaticky neutrálne a udržateľné hospodárstvo. Dve nové správy Európskej environmentálnej agentúry (EEA), ktoré boli dnes zverejnené, pojednávajú o tom, ako môže Európa reagovať na naliehavé a zložité spoločenské výzvy a zároveň smerovať k cieľom dlhodobej udržateľnosti. (Viac na eea.europa.eu)