Praktické tipy, ako sa vyhnúť greenwashingu

V dnešnom podnikateľskom prostredí sa udržateľnosť a environmentálne vedomie stali prvoradými. Pre podniky je však kľúčové, aby sa vyhli zavádzajúcim alebo prehnaným tvrdeniam o svojich ekologických iniciatívach, čo je prax známa ako greenwashing.

Ako sa môžu podniky orientovať v zložitom svete tvrdení o udržateľnosti a zachovať si svoju dôveryhodnosť?

Na objasnenie tejto dôležitej témy tím spoločnosti pre duševné vlastníctvo nedávno usporiadal multijurisdikčný webinár Lexology masterclass o predchádzaní greenwashingu a orientácii v tvrdeniach o udržateľnosti. Cieľom tohto článku je zdôrazniť niektoré z kľúčových bodov, o ktorých sa diskutovalo počas webinára, a poskytnúť cenné informácie pre podniky, ktoré sa snažia zachovať dôveryhodnosť a transparentnosť vo svojom úsilí o udržateľnosť. ( Dan Smith, Miray Kavruk, Alexis Augustín, viac na lexology.com)