Nový výskum odhaľuje obrovské zásoby uhlíka v morskom dne

Ochrana a účinné riadenie oceánov a morského dna sú kľúčové v boji proti zmene klímy. Oceány absorbovali viac ako 90 percent prebytočného tepla z globálneho otepľovania  a najmenej 25 percent globálnych emisií oxidu uhličitého (CO2) . Ukladajú tiež obrovské množstvo uhlíka , čím ho oddeľujú od atmosféry na stovky až tisíce rokov. Pobrežné biotopy, ako sú mangrovy, morské trávy, slané močiare  a chaluhové lesy, si získali veľkú pozornosť ako prirodzené klimatické riešenia . Na porovnanie, sedimenty, ktoré lemujú morské dno, boli vo všeobecnosti ignorované, aj keď sa odhaduje, že obsahujú oveľa väčšie zásoby uhlíka ako stromy a pôdy na súši . Hlavným prispievajúcim faktorom bol nedostatok spoľahlivých máp s vysokým rozlíšením zásob uhlíka na morskom dne. (Graham Epstein, University of Victoria a Julia K. Baum, University of Victoria, celý článok na greenpeace.org)