Štúdia zistila, že emisie oxidu dusného spôsobeného ľudskou činnosťou vzrástli od roku 1980 do roku 2020 o 40 %, čo výrazne urýchlilo zmenu klímy

Emisie oxidu dusného – skleníkového plynu účinnejšieho ako oxid uhličitý alebo metán – pokračovali nezmenšene medzi rokmi 1980 a 2020, teda rokom, keď sa do atmosféry dostalo viac ako 10 miliónov metrických ton najmä prostredníctvom poľnohospodárskych postupov, uvádza sa v novej správe. Globálny uhlíkový projekt. Poľnohospodárska výroba predstavovala v roku 2010 74 % emisií oxidu dusného spôsobeného ľudskou činnosťou – pripisovaných predovšetkým používaniu chemických hnojív a živočíšneho odpadu na ornej pôde – podľa správy „Globálny rozpočet na oxid dusnatý 2024“, ktorú viedli výskumníci z Boston College a publikované v časopise Earth System Science Data . (Boston College, viac na phys.org)