Nová výzva Climate Change Challenge otvorená pre všetkých vo veku 15-18 rokov

Stredoškolskí študenti z celého sveta sú vyzvaní, aby predložili svoje inovatívne nápady na zlepšenie budúcnosti v rámci Climate Change Challenge 2024. Výzvu organizujú Saïd Business School a Burjeel Holdings na Oxfordskej univerzite a je otvorená pre dve skupiny účastníkov: tímy študentov a učiteľov. Úlohou je nájsť riešenie v jednej z piatich oblastí zmeny klímy: znečistenie ovzdušia, extrémne počasie, nedostatok vody, potravinová bezpečnosť a biodiverzita. Študentské tímy môžu pochádzať z jednej alebo viacerých škôl, zatiaľ čo učitelia môžu prispieť vytvorením lekcií, ktoré zvyšujú informovanosť o zmene klímy a inšpirujú študentov k hľadaniu riešení.

Finalisti budú mať možnosť prezentovať svoje projekty v Baku v Azerbajdžane počas konferencie COP29 v novembri, pričom víťazi budú pozvaní do Oxfordu v roku 2025 na účasť v programe zameranom na zmenu klímy organizovanom Saïd Business School. Náklady na obe cesty budú hradené. Prihlášky je potrebné podať do 15. septembra. Viac informácií nájdete na stránke s výzvami Climate Change Challenge 2024