Zákaz spaľovacích motorov od roku 2035: revolúcia v uliciach alebo začiatok konca?

Čoskoro to budú dva roky, čo  Európska únia (EÚ) v októbri 2022 rozhodla o zákaze predaja nových spaľovacích vozidiel od roku 2035. Cieľom tohto takzvaného zákazu spaľovacích motorov je znížiť emisie skleníkových plynov a bojovať proti klimatickým zmenám. Zatiaľ čo environmentálne prínosy takéhoto zákazu sú jasné, rovnako dôležité je zvážiť ekonomické dôsledky a súvisiace teoretické úvahy.

Zákaz horákov proti emisiám CO 2

Klimatické zmeny a ich dôsledky sú ústrednými výzvami 21. storočia. Vedecká komunita súhlasí s tým, že zníženie emisií skleníkových plynov je nevyhnutné na obmedzenie globálneho otepľovania na zvládnuteľnú úroveň. Kľúčovú úlohu v tom zohráva sektor dopravy, ktorý bude podľa informácií Európskej environmentálnej agentúry (EEA) zodpovedný za približne 72 percent emisií oxidu uhličitého (CO2) v EU v 2023. (futurezone.de, viac na m.focus.de)