Abecedne usporiadaný ‚Climate Negotiations Glossary‘ ponúka možnosť individuálneho prehliadania ktorejkoľvek zo siedmich sekcií (0 až A, B až D, E až H, I až L, M až P, Q až S a T až Z) . Odkazy „Viac informácií“ pre niektoré definície vedú používateľov k relevantným zdrojom. (Jennifer Bansard , Tomilola Akanle Eni-ibukun (Dr.) , viac na iisd.org)