Regióny a mestá EÚ predstavujú svoju víziu Green Deal 2.0

Regióny a mestá EÚ naliehajú na Európsku úniu, aby uskutočňovala ambiciózne politiky Zelenej dohody s cieľom dosiahnuť cieľ klimatickej neutrality do roku 2050, vytvoriť prosperujúce ekonomiky a zabezpečiť blahobyt v rámci planetárnych hraníc bez toho, aby nikoho a akékoľvek miesto zaostávalo. Správu Regióny a mestá formujú Európsku zelenú dohodu 2.0 , ktorá načrtáva 29 kľúčových odporúčaní pre ďalší legislatívny mandát EÚ, predstavil Európsky výbor regiónov (VR) 29. mája za prítomnosti výkonného podpredsedu Európskej komisie Maroša Šefčoviča. (Viac na cor.europa.eu)