Observatórium poskytuje ďalšie poznatky o zmene klímy a zdraví

Európske observatórium pre klímu a zdravie teraz poskytuje ešte viac informácií o vplyvoch zmeny klímy na zdravie s ďalšími dôkazmi o konkrétnych rizikách pre deti a mládež a o zdravotných účinkoch sucha, zosuvov pôdy, topenia permafrostu a chorôb prenášaných vodou a potravinami. S predpoveďami koncentrácií peľu v ovzduší a deviatimi novými prípadovými štúdiami implementovaných reakcií pribudli na portál Observatória aj akčnejšie informácie. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)