Dostaneme sa dostatočne rýchlo na čistú nulu a ako zareaguje klíma?

Aby sa predišlo najhorším dôsledkom zmeny klímy, svet musí do roku 2050 vyvážiť emisie uhlíka zásobami uhlíka. Ale aj keď dosiahneme cieľ, veľa závisí od toho, koľko medzitým vypustíme. Pred desiatimi rokmi bol výraz „čistá nula“ tajomným žargónom. Dnes je to kľúčový cieľ boja proti klimatickým zmenám a známy bod diskusie na celom svete.

Koncept je jednoduchý. Slovami Medzivládneho panelu pre zmenu klímy (IPCC) : „Čisté nulové emisie oxidu uhličitého (CO 2 ) sa dosiahnu vtedy, keď sa antropogénne emisie CO2 globálne vyvážia antropogénnym odstraňovaním CO 2 počas určitého obdobia. (James Dinneen, viac na newscientist.com)