Klíma ovplyvňuje medzinárodný obchod, štúdia odhaľuje, čo sa môže stať

Klimatické zmeny predstavujú jednu z najväčších výziev našej doby s účinkami, ktoré ďaleko presahujú prírodné prostredie a ovplyvňujú ekonomiky a spoločnosti v globálnom meradle. Nedávna štúdia zdôraznila, ako by tieto klimatické zmeny mohli mať významný vplyv na medzinárodný obchod s veľkými ekonomickými stratami. Globálny obchod do značnej miery závisí od strategických námorných trás známych ako kritické body prechodu, ako sú Panamský prieplav, Suezský prieplav a Turecký prieliv. Tieto oblasti sú nevyhnutné pre celosvetový pohyb tovaru vrátane poľnohospodárskych produktov, ktoré predstavujú významný podiel na medzinárodnom obchode. Štúdia vykonaná medzinárodným tímom pod vedením Ramóna Keya skúmala, ako by zmena klímy mohla ovplyvniť tieto kľúčové oblasti , pomocou pokročilých modelov na predpovedanie globálnych ekonomických dôsledkov. (Zariny Chiarenzovej, viac na notizie.com)