Európska zelená dohoda

Klimatické zmeny a zhoršovanie životného prostredia sú existenčnou hrozbou pre Európu a svet. Na prekonanie týchto výziev premení Európska zelená dohoda EÚ na modernú, zdrojovo efektívne a konkurencieschopnú ekonomiku, ktorá zabezpečí:

  • žiadne čisté emisie skleníkových plynov do roku 2050
  • hospodársky rast oddelený od využívania zdrojov
  • nezostala žiadna osoba a žiadne miesto

Európska zelená dohoda je tiež našou záchrannou brzdou pred pandémiou COVID-19. Jedna tretina z 1,8 bilióna eur  investícií z plánu obnovy NextGenerationEU a sedemročného rozpočtu EÚ bude financovať Európsku zelenú dohodu. (Viac na commission.europa.eu)