Nová správa EEA o klíme, vode a zdraví

Správa EEA „ Reakcia na vplyvy zmeny klímy na ľudské zdravie v Európe: zameranie sa na povodne, suchá a kvalitu vody “ upozorňuje na zhoršujúce sa vplyvy zmeny klímy súvisiace s vodou na zdravie a blahobyt, ktoré už pociťujeme v celej Európe. Na prevenciu a zníženie vplyvov na zdravie je naliehavo potrebná rýchla implementácia a lepšia koordinácia úsilia vlád, vodohospodárskych orgánov a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Správa EEA sa snaží inšpirovať k činnosti tým, že ukazuje rôzne príklady praktických riešení implementovaných v členských a spolupracujúcich krajinách EEA.  (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)