OSN prisľúbila silnú podporu Azerbajdžanu pri príprave na COP29

Vladanka Andreeva, rezidentná koordinátorka OSN v Azerbajdžane, potvrdila odhodlanie Organizácie Spojených národov podporovať Azerbajdžan a aktívne sa podieľať na snahách súvisiacich s COP29 počas piatkového podujatia „29 klimatických rozhovorov: Cesta k COP29“.

Andreeva spomenula, že OSN má v úmysle podporiť diskusie v rámci krajiny o dôležitosti znižovania klimatických emisií. (Nargiz Mammadli, viac na caspiannews.com)