Najnovšie nebezpečenstvo zmeny klímy

Máme tendenciu považovať zemetrasenia za čisto geologické udalosti – výsledok posúvania tektonických platní a víriaceho tlaku hlboko pod našimi nohami. Čo ak však môže svoju úlohu zohrať aj naše počasie a klimatické zmeny? Nová štúdia vedená vedcami z MIT naznačuje, že silné dažde a snehové búrky spôsobené klimatickými zmenami majú potenciál vyvolať zemetrasenie. Ťažiskom štúdie MIT bol región v Japonsku nazývaný polostrov Noto. Táto pevnina v tvare prsta zažívala zemetrasenie už viac ako desať rokov. Špecifický typ pozorovanej zemetrasnej aktivity je známy ako zemetrasný roj, ktorý sa vyznačuje sériou menších zemetrasení prebiehajúcich nepretržite bez jasnej hlavnej udalosti. (Sanjana Gajbhiye, viac na earth.com)