Európsky stav klímy 2023- Aktualizácia

Správa o európskom stave klímy do roku 2023, ktorú spoločne zverejnila služba Copernicus Climate Change Service (C3S) a Svetová meteorologická organizácia (WMO), poukazuje na rekordne vysoké teploty, horúčavy, požiare a silné záplavy, ktoré Európa zažila v roku 2023. rok mal najvyšší počet dní s extrémnym tepelným stresom, ktorý zasiahol veľké časti Európy. (Viac na climate-adapt.eea.europa.eu)