Čo znamená uhlíková, klimatická a environmentálna gramotnosť?

Definícia uhlíkovej gramotnosti je: „Uvedomenie si nákladov na oxid uhličitý a dopadov každodenného života. Činnosti a schopnosť a motivácia znižovať emisie na individuálnej, komunitnej a organizačnej báze“.

Klimatickí gramotní jednotlivci chápu, ako klimatické pozorovania a záznamy, ako aj počítačové modelovanie prispievajú k vedeckým poznatkom o klíme. Uvedomujú si základný vzťah medzi klímou a ľudským životom a mnohé spôsoby, akými klíma vždy zohrávala úlohu v ľudskom zdraví.

Čo je environmentálna gramotnosť?
Environmentálna gramotnosť znamená mať vedomosti, zručnosti a dispozície na riešenie problémov a riešenie problémov individuálne a kolektívne, ktoré udržujú ekologickú, ekonomickú a sociálnu stabilitu. (CO2AI)